doctecUna productora audiovisual és un lloc ideal per al documentalista. Gràcies al seu caràcter multidisciplinari, el documentalista podrà dur a terme una gran quantitat de tasques a l’empresa. Actualment, a la meva feina de documentalista digital em responsabilitzo de:

  • Digitalització de fons audiovisual. Conversió de Betacam SP, Betacam Digital, VHS i U-MATIC a format digital.
  • Pla de preservació digital. Disseny i execució de procés de preservació digital en cintes LTO.
  • Organització, emmagatzemament, i distribució internacional del fons audiovisual de campanyes publicitàries.
  • Disseny de processos i estandardització de les tasques a l’empresa.
  • Transformació del material a diversos formats per adaptar-ho a les diferents especificacions tècniques de cada plataforma de distribució. Creació de fitxers DCP per a cinema, còpies d’emisió per a TV i per a mitjans d’Internet
  • Manteniment de xarxa de treball SAN amb connexió Fibre Channel a una estació RAID de més de 100TB.
  • També arreglo i configuro el mòbil i l’ordinador a tothom, però com que no és estrictament el meu àmbit no sé si posar-ho…